Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με τις  Διευθύνσεις Π.Ε. Α΄,Β’, Γ’, Δ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, συνδιοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:«Μηχανισμός της Φώνησης / Ο πολυδιάστατος ρόλος της Φωνής, ως εργαλείο του εκπαιδευτικού» Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, κατά τις ώρες 18:30-20:30. Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.