Για την πρόσκληση, πατήστε εδώ

Για τα λειτουργικά κενά (εκτός κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07), πατήστε εδώ (ανακοινοπόιηση 25-08-2023)*

Για τα λειτουργικά κενά των κλάδου ΠΕ05, πατήστε εδώ

Για τα λειτουργικά κενά των κλάδου ΠΕ07, πατήστε εδώ

Για την αίτηση, πατήστε εδώ

Η ανακοινοποίηση αφορά τον κλάδο ΠΕ60 (Α΄Περιοχή τοποθέτησης) και ΠΕ70 (Β΄Περιοχή τοποθέτησης).