Συντάκτης: Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης/βελτίωσης θέσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Κατόπιν διευκρινίσεων που λάβαμε από το Υ.ΠΑΙ.Θ., ενημερώνουμε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά για τα κάτωθι: «Στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε διδακτικού έτους 2022-2023

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, να υποβάλουν αίτηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος…

Εγκύκλιος: Υπηρεσιακά ζητήματα λήξης διδακτικού έτους 2021-2022

Σχετικά με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 σας ενημερώνουμε τα κάτωθι: Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατέθηκαν εντός περιοχής (βελτίωση θέσης) ή τοποθετήθηκαν οριστικά, θα παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα…

Ανακοίνωση προσωρινών Πινάκων μεταθέσεων/τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά- Υποβολή ενστάσεων

Ο Διευθυντής Π.Ε. Πειραιά κατόπιν της αριθμ. 13/03-06-2022 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά: Α. Ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις κατά την Α’ Φάση Μεταθέσεων-Οριστικών τοποθετήσεων που αφορούν…

Ανακοινοποιημένοι Πίνακες Μορίων μετάθεσης/βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Πειραιά κατόπιν της υπ. αριθμ. 12/31-05-2022 Πράξης του δημοσιεύει ανακοινοποιημένους πίνακες μορίων μετάθεσης/βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης. Για τους ανακοινοποιημένους πίνακες Γενικής Αγωγής πατήστε εδώ Για τους ανακοινοποιημένους πίνακες Ειδικής Αγωγής…

Κάλυψη Οργανικού Κενού στο 19ο Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

Στην υπ. αριθμ. πρωτ. 8771/27.05.2022 Πρόσκλησή μας για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες της Γενικής Αγωγής της ΔΠΕ Πειραιά, συμπεριλαμβάνεται και το 19ο Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού,…

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης και ανάρτηση οργανικών κενών»

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί  Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά: -που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης σε σχολεία της ίδιας περιοχής (βελτίωση θέσης) -που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση -που μετατέθηκαν…

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης, ανάρτηση οργανικών κενών και γνωστοποίηση πίνακα μοριοδότησης ενδιαφερομένων Γενικής Αγωγής»

Καλούνται οι  Εκπαιδευτικοί Γενικής  Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά: -που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης σε σχολεία της ίδιας περιοχής(βελτίωση θέσης) -που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση -που μετατέθηκαν από…