Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων Βασιλικής Αρβανιταντώνη, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γιώργου Βούλγαρη και Αγωγής Υγείας Μαρίας Καμπέρη, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων   Πειραιά και Νήσων διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο«Από το μουσείο στο μαγειρείο και αντίστροφα: Η πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική και θρησκευτική διάσταση του φαγητού στην αρχαιότητα» η οποία θα πραγματοποιηθείτην Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022, και ώρες 18:00 – 20:00. Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

1786 Διαδικτυακή ημερίδα “Από το μουσείο στο μαγειρείο και αντίστροφα: Η πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική και θρησκευτική διάσταση του φαγητού στην αρχαιότητα”