Ημέρα: 21 Ιουνίου 2023

NΕΟ: Χορήγηση εγγράφων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ κατά τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα τα οποία αφορούν την υπηρέτηση και απόλυση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατά το σχολικό…