Ημέρα: 20 Ιουνίου 2023

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2023-2024»

Αφορά σε αναπληρωτές. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ξεκινά από 16-6-2023 και λήγει 26-6-2023 και ώρα 15.00. Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

«Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2023- 2024»

Αφορά σε μόνιμους εκπαιδευτικούς. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 16-6-2023 έως και 23-6-2023 και ώρα 15:00. Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ