Ημέρα: 26 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά. Πρόσκληση για υποβολή αίτησης διόρθωσης

Α. Ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις κατά την Α’ Φάση Μεταθέσεων-Οριστικών τοποθετήσεων που αφορούν στους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής και τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,…