Ημέρα: 26 Οκτωβρίου 2023

(1η) Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Α΄/θμια και Β΄/θμια Εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) για  πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση ΙΔΟΧ  για το διδακτικό  έτος 2023-2024 σε: σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής…

«Πόσοι άνθρωποι στον κόσμο γνωρίζουν τα δικαιώματά μας;» Forum συζήτησης πάνω σε ερωτήματα παιδιών

H Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά (δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων Β. Αρβανιταντώνη), σε συνεργασία με τις ΔΙΠΕ Α΄, Δ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής (δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων), σας προσκαλεί στο…