Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 22/31-08-2021 Πράξη του ανακοινώνει την Απόσπαση- Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Π.Ε. ως Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ