Κατόπιν διευκρινίσεων που λάβαμε από το Υ.ΠΑΙ.Θ., ενημερώνουμε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά για τα κάτωθι:

«Στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης των νεοδιόριστων  εκπαιδευτικών συμπεριλαμβάνεται και η απόσπαση από σχολείο σε σχολείο εντός της περιοχής διορισμού τους κατά το δεύτερο έτος υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη τόσο για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή  όσο και για βελτίωση».