Ημέρα: 11 Αυγούστου 2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανάληψη Υπηρεσίας Νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών

Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2021   Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σύμφωνα με τα ΦΕΚ αρ. 1818/10-08-2021 τ. Γ’ και…