Ημέρα: 12 Αυγούστου 2021

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΦΕΚ 1818/10-08-2021 ΚΑΙ 1819/10-08-2021, τ. Γ’: ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

11-08-21 Παράταση προθεσμίας ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών Για την διευκόλυνση όλων των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και των μετακινήσεών τους, θα προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας ορκωμοσίας και ανάληψης…